Legfrissebb hírek


Ma 2018. július 16. hétfő, Valter napja van.

Szennyvízberuházás hírei
Főmenü
Kezdőlap
Településünkről
Helyi Önkormányzat
Intézményeink
Video
Civil szervezetek
Dokumentumtár
Fleischmann örökség - emlékszoba
Szennyvízberuházás hírei
Kompolti Polgárőr Egyesület
Gyermekkertész Óvoda Kompolt - Nagyút
Elérhetőségek
Közhírré tétetik...
Linkek
Partnereink
Önkormányzat
Közadatkereső
Képviselő testület
Közérdekű adatok
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) telepítése
Nyilvántartások
Polgári peres elektronikus formanyomtatványok
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok Pécs állás, állás Pécsen, Pécs munka. Eger állás, állás Egerben, Eger munka egerapro.hu PapaAllas.hu OzdAllas.hu SiofokAllas.hu Blogunk szakmai témákban frissül: álláskeresésről, szálláshelyekről, érdekességekről olvashat az IzesBorokHaza.hu blogon! salgotarjanallas.hu gyongyosallas.hu kupon EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu KaposvarAllas.hu SzekszardAllas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu hírlevél PecsAllas.hu
Közadattár
Magyar Államkincstár
Sablonválasztó
kompolt
Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-7-1.2.0.-2008.0189
Google PageRank

 


Kezdőlap

Föld Órája Kompolton, ahol Fenyő Miklós és táncosai gondoskodtak a fergeteges hangulatú buliról
Föld Órája Kompolton, ahol Fenyő Miklós és táncosai gondoskodtak a fergeteges hangulatú buliról
Bővebben...
 
Régi álom válik valósággá: Hat településen indulhat el a szennyvízszolgáltatás
A hírlevél megtekintéséhez kattintson erre a hivatkozásra >>
 
Kompolti Tehetséggondozó Program
2013/2014. tanév
II. félév
Kompolti Tehetséggondozó ProgramA TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM CÉLJA
A kompolti diákok tanulási lehetőségeinek bővítése, tehetséggondozás. Különösen fontos az, hogy azok diákok, akik tehetségük, tanulmányi eredményük, szorgalmuk révén kitűnnek társaik közül, azok az erkölcsi megbecsülésen túl, anyagi támogatásban is részesüljenek.
Az ösztöndíj, tanulmányi eredménye alapján segít egy felsőoktatásban, egy szakközépiskolában, egy gimnáziumban, egy szakiskolában, és egy általános iskola felső tagozatán tanuló diákot.

A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS
 • A felsőoktatásban tanuló havi 15 000Ft ösztöndíjban
 • A szakközépiskolában tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
 • A gimnáziumban tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
 • A szakiskolában tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
 • Az általános iskola felső tagozatán tanuló 5 000Ft ösztöndíjban részesül.
A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TARTALMA
A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:
 • Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas 7 tanóránál nem mulaszt többet igazolatlanul.
A TÁMOGATOTTI IDŐSZAK
A Kompolti Tehetséggondozó Program keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2014. február 1-től 2014. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Kompolti Tehetséggondozó Program keretében tanulóként pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő általános iskola felső tagozatán közoktatási vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar állampolgár, aki a 2013/2014-as tanévben:
 • Kompolti lakos és
 • Nappali rendszerű iskolai oktatás keretében; vagy
 • Első diploma megszerzéséért állami finanszírozású nappali tagozaton tanul,
 • és nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező melléklet (1), amellyel igazolja, hogy melyik intézményben és évfolyamon/képzésben tanul
 • Legalább 4,7 tanulmányi átlag.
 • Kiváló magaviselet
 • Egyetem/főiskola esetén legalább 4,0 szakátlag.
 • Gimnázium/szakközépiskola/szakiskola esetén legalább 4,7 tanulmányi átlag.
 • A 2012/2013. tanévben évismétlésre kötelezett tanuló pályázatot nem nyújthat be.
AZ ÖSZTÖNDÍJ FELHASZNÁLÁSÁNAK KERETEI

Lehetőség van havi, illetve féléves (egy összegű) elszámolású felhasználásra.
Az ösztöndíjban részesülő tanuló, az elnyert összeget tanulmányi előmenetelének, iskolai sikerességének előmozdítására köteles költeni, azt havonta (vagy a félév végén) a tanuló nevére, lakhelyére szóló számlával, vagy az iskolai által kell igazolni!
Az ösztöndíj felhasználható (havi elszámolással):
 • könyv, tankönyv, írószer, füzet, tornafelszerelés, tanórán kívüli tanfolyamok (pl. nyelvtanfolyam, zenei különóra)
 • sport (pl. uszodai belépő), múzeumi és színházi belépő, könyvtári beiratkozás
 • tanulói havibérlet utazáshoz (lakóhely és iskola között), kollégiumi szállás támogatására
 • havi internet előfizetési díj fizetésére. (Amennyiben a szolgáltatótól más szolgáltatást is igénybe vesz, akkor csak az internet előfizetésre költhető! A távközlési szolgáltató számlája szólhat szülő/gondviselő nevére is.)
 • fénymásolási szolgáltatás igénybe vételére
 • irodaszerek vásárlására (tintapatron, toner, üres CD, DVD, pendrive, fénymásolópapír)
 • könyvkötészeti munkák (szakdolgozat)
Amennyiben az ösztöndíjas nem a havi kifizetést választja, úgy a félévre eső ösztöndíját a szerződésben rögzített célra is elköltheti: hordozható számítógép (netbook, vagy notebook), monitor, nyomtató, hangszer, egyedi elbírálás alapján.
Amennyiben az ösztöndíjas havi elszámolás esetében nem tudja havonta számlával igazolni, hogy az adott hónapra eső ösztöndíját elköltötte, úgy az el nem költött összeg(ek) összege az év végén az ösztöndíjasok között egyenlő arányban szétosztásra kerül.

A PÁLYÁZÁS MENETE
A Tehetséggondozó Programba a tanuló pályázat útján, tanulói űrlap benyújtásával kerülhet be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYES MÓDJA
A pályázó a kitöltött pályázati űrlapot és a csatolandó dokumentumokat postai úton, (ajánlott küldeményként) feladva egy eredeti példányban juttatja el a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal címére (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D), valamint személyes benyújtása esetén a pályázat átvételét, illetve annak időpontját a Hivatal írásban igazolja.
Az ösztöndíjra pályázó tanuló a tanulói űrlaphoz csatolja a szociális jogosultságát igazoló eredeti dokumentumok közoktatási intézmény által hitelesített másolatát.
Tanulmányi versenyeken való részvétel és az elért helyezés igazolását
Amennyiben a pályázó tanuló a tanulói űrlapon jelzi az árvaellátásra való jogosultságot, úgy a pályázati űrlap kötelező melléklete az árvaellátásról hozott határozat.
A különböző nyomtatványokon az alábbi aláírások szükségesek:
tanulói űrlap esetében a tanuló aláírása, amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen, szükséges a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása is;
főiskolás/egyetemista esetén az utolsó lezárt félév leckekönyvének hiteles másolata, valamint a beiratkozást igazoló iskolalátogatási igazolás;
alapfokú és középfokú intézménybe járó tanuló esetén a félévi bizonyítvány hiteles másolata.

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
Kompolt Község Önkormányzata
3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D
Telefon: (36) 489-029, 489-195

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 28. 24:00 óra. A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2014. február 28. 24:00 óra.
A határidőn túl benyújtott pályázatot az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
A tanulói pályázat érvénytelennek minősül, ha:
 • A postai úton benyújtott pályázat nem tartalmazta a tanulói nyilatkozatot, vagy a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatot.
 • A tanuló nem rendelkezik a jelen pályázati felhívás „Pályázásra jogosultak köre” pontjában meghatározott jogosultsággal.
 • A tanulói űrlapon jelzett bármely szociális jogosultság a jelen pályázati felhívás „A pályázat benyújtásának helyes módja” pontjában meghatározott dokumentumokkal nem igazolt.
 • Az érvénytelennek minősített pályázatot az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.
 • A pályázó valótlan, hamis, megtévesztő adatokat közöl.
 • A pályázó egyenes ági leszármazottja a képviselő-testület bármely tagjának.
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK
Az Önkormányzat az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki.
 
Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség:
A pályázati anyag a megfelelő címre határidőben történt postai feladását követően – a pályázónak fel nem róható okból – postai úton nem érkezik meg az Önkormányzat jelen pályázati felhívásban közzétett postacímére. A pályázónak a hiánypótlás során igazolnia kell, hogy a pályázatot határidőben a megfelelő címre postán feladta. Az igazolás az ajánlott levél feladóvevényével vagy tértivevénnyel történhet.
A postai úton beérkezett tanulói űrlapról hiányzik a tanuló aláírása.
Kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen tanuló esetében a postai úton beérkezett ösztöndíjas űrlapról hiányzik a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása, valamint írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
A postai úton beérkezett tanulói nyilatkozatról hiányzik a tanuló aláírása.
A postai úton beérkezett szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatról hiányzik a szülő/szülők aláírása.
A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a formai hibás pályázat érvénytelennek minősül, azt az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.
 
A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA
A Kompolti Tehetséggondozó Program esetében bírálatra csak érvényesnek minősített pályázat bocsátható.
A beérkezett pályázatok egyenként kerülnek elbírálásra.
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
 • Jobb tanulmányi átlag.
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel száma és az elért helyezés.
 • A tanuló árvaellátásban részesül.
 • A tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb.
 • Tanulóval egy háztartásban élő tanulók száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 15 napon belül teszi meg.
A pályázatokról a Egészségügyi és Szociálpolitikai előterjesztése alapján az Önkormányzat képviselő-testülete dönt várhatóan 2014. március 31-ig.

A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE
A pályázatokról szóló döntésről az Önkormányzat a döntést követő 15 napon belül postai úton, valamint a www.kompolt.hu honlapon történő közzététel útján értesíti a pályázót.

A PÁLYÁZATI DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó az Önkormányzathoz a Bíráló Bizottságnak címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kifogást tehet. A kifogást írásban az Önkormányzat jelen felhívásban meghatározott postacímére kell benyújtani. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Az Önkormányzat az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a pályázat nyerteseivel ösztöndíjszerződést köt. Amennyiben az ösztöndíjszerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.

INFORMÁCIÓ
Jelen pályázati felhívás és melléklete, az elektronikus űrlapok és nyilatkozatok együttesen képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás, letölthető a www.kompolt.hu honlapról, valamint elolvasható a községi könyvtárban.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
Kompolt Község Önkormányzata
3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D
Telefon: (36) 489-029, 489-195
E-mail: www.kompolt.hu
 
 
Kompolti Tehetséggondozó Program Pályázati Tájékoztató 2013-2014. tanév I. félév

Kompolti Tehetséggondozó Program Pályázati Tájékoztató 2013-2014. tanév I. félév >>

Tanulói űrlap 2013-2014. tanév I. félév >>

 
Leader: Kimerültek a források
2013. szeptember 6.

Az Irányító Hatóság közleményeiben felfüggesztette a TTRM Egyesület illetékességi területén mind a gazdaságfejlesztésre, mind a szolgáltatásfejlesztésre irányuló LEADER pályázatok benyújtási lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy – bár a pályázatok benyújtási határideje meghosszabbításra került-  szeptember 4-től az Akciócsoportunk területén nincs lehetőség sem projektötletek benyújtására, sem a pályázatok elektronikus feltöltésére, mivel a pályázható források kimerültek.
 
TTRM LEADER Helyi Bíráló Bizottsága
 
Álomból valóság
Amikor nagyon nehéz helyzettel kell megbirkóznunk, a munkában nem is lehetne jobb példánk, mint az államalapító király, Szent István.
 
István király ünnepén a független keresztény magyar állam, a független magyar királyság megteremtését ünnepeljük, és emlékezünk arra, hogy a mögöttünk álló ezer év alatt hol a függetlenségét, hol a kereszténységét, hol a magyarságát próbálták megrengetni Szent István államának.
 
István király bár a magyar államot megálmodó királyként él tudatunkban, az erősségei nagyon is a tettek voltak, az álom nem lett volna elég az erős alaphoz. Olyan erejű, fáradhatatlan tetteket vitt végbe, amelyek évszázadokon át biztosították, hogy Magyarország Európa szívében megmaradjon függetlenségében, kereszténységében, magyarságában. Tettek, amelyeket egy megszülető nemzet hite ösztönzött, és tettek, amelyek a megszülető nemzet hitét ösztönözték. Erő kellett a tettekhez akkor is, amikor még korántsem köszöntek vissza azonnal és mindennap sikerek, hiszen iszonyatos erőfeszítések, szakadatlan munka, elbizonytalanodást soha nem mutató döntések és az együttélés közös szabályainak fáradhatatlan megalkotása kísérték az államalapítás éveit. Magyarország a hit és az összetartozás ereje, s a tettek által született meg.
 
Úgy gondolom, ma is nagyon fontos, hogy merjünk belevágni, cselekedni, merjük megvalósítani az álmokat. Nálunk, itt Kompolton szerencsére a mi álmainknak a túlnyomó többségét sikerült is valóra váltani. S ahogy István idejében az országban, úgy itt is összefogásra volt ehhez szükség. Az összefogásnak, az „összezárásnak” rengeteg eredménye van. Bizonyítottuk, hogy jó úton megyünk. Így lehet élhetőbb egy település, így történhet meg például az, hogy egy szemétgödör helyén faluközpont épül.
 
Meggyőződésem, hogy az álmokból a tettek és az összefogás révén a jövőben is valóság lehet.

Balázs Zoltán
 
Beszélgetés Balázs Zoltán polgármesterrel
„A bátraké a szerencse…”

A 2010-es választástól mostanáig terjedő időszak történéseiről, eredményeiről, sikereiről és esetleges problémáiról beszélgettünk Balázs Zoltán polgármesterrel. Szavai szerint a tények őt igazolták: a bátraké a szerencse… Kompolton mindenképpen.

Bővebben...
 
Portré: Negyven év az óvodaügy szolgálatában
Augusztus 28-án lesz negyven éve, hogy a kompolti óvodában dolgozik Majdán Ferencné. Az önkormányzati képviselőként is tevékenykedő, s a településen mindenki által ismert Margó a nyugdíjba vonulás mellett döntött. Egyebek mellett eddigi sikereiről, a kompolti óvoda szellemiségéről és további terveiről kérdeztük.
Bővebben...
 
Kompolti zöldséget a kompolti konyhára!
2013. július 29-én meghívásomra Mátraderecske polgármestere, Forgó Gábor előadást tartott, amelynek témája a településükön kiválóan működő Start munkaprogram volt. A derecskeiek abban a szellemben kezdtek neki 2010-ben a közös munkának, hogy visszatérnek a régi, jól bevált dolgokhoz, ahelyett, hogy a pénzpazarló, sokszor értelmetlen kiadásokkal tengődjenek egyik napról a másikra. Amellett, hogy a gázüzemű fűtés helyett mára már saját maguk által készített aprítékkal tüzelnek (persze nem ebben a 38 fokos kánikulában...), a konyhájuk is átállt az önellátásra. Több mint 100 malacot tartanak, 3 anyának már kicsinyei is születtek. A hús utánpótlás tehát a településen megoldott. A vágásérett jószágokat egy egri vágóhídon dolgozzák fel, és azt készítenek el belőle, amit kérnek. Zöldség- és gyümölcsszükségletüket a településen termelik meg, és szállítják önkormányzatuk konyhájára. Saját traktort és kisteherautót vásároltak a pályázaton elnyert pénzből, ezen kívül fóliasátrakat is építettek. Strandjukon a hamburgerben saját malacaikból készül a húspogácsa, és a zöldségfélék kertjeikből kerülnek frissen a vendégek elé. A korábbi veszteséges üzemeltetés helyett mára már jelentős nyereséggel működnek.
Bővebben...
 
Segít a Gondozási Központ
A korábbi évekhez hasonlóan az idei esztendő is sok feladatot és megoldandó problémát hozott a Gondozási Központ számára, amely alapszolgáltatási feladatokat ellátó, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.

2012. január 1-jétől a Tarna-menti Szociális Központ keretein belül működünk. A Tarna-menti Szociális Központ Aldebrő, Tófalu, Kápolna, Kompolt, Kál és Nagyút szociális ellátórendszerének szolgáltatóit tömöríti. A gesztori feladatokat Kál nagyközség végzi, az intézmény központja szintén Kálban található. A társulással feladataink nem változtak, továbbra is a Kompolton élő idősek segítését végezzük. A segítségnyújtásunk kiterjed a fizikális- és a mentális segítésre, valamint a hivatalos ügyek intézésére.


Bővebben...
 
Kompolti Nyugdíjasok Egyesülete: színes programok az időseknek
A Kompolti Nyugdíjasok Egyesülete 2007-ben alakult, azzal az alapvető céllal, hogy a Kompolton élő nyugdíjasok részére szervezett formában szabadidős elfoglaltságot nyújtson. A programok összeállításánál figyelembe vesszük a tagok igényeit, és ügyelünk arra, hogy mindenki találjon olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami az érdeklődési körének megfelelő.
Bővebben...
 
Óvodai hírek a gyermekek és a felnőttek álma
A  2010 december 3-án átadott, Kölcsey út 1/A alatt működő óvoda egy igazi gyermekparadicsom: minden gyermek és óvodai dolgozó álma. A kiválóan megépített gyermekintézmény nagyon sok öröm forrása volt, s bízom benne, hogy az lesz a jövőben is az óvodahasználóknak.
 
Tágas, igényesen berendezett csoportszobák, öltözők és csak kevés óvodában található kivitelezésű fürdőszoba/mosdó áll a gyermekek rendelkezésére. A kicsik mozgásigényének kielégítésére, a mindennapi tornára terasz, térköves tér és gyönyörű tornaszoba biztosított. A tornaszoba a speciális összecsukható ajtók segítségével az aulával egybenyitva rendezvények megtartására alkalmas közösségi helyiséggé  alakítható. Az épület több helyiségében - a hallássérült emberek segítése céljából - „indukciós hurok” van elhelyezve, amely szinkrontolmácsolásra is alkalmas készülék.  Intézményünkben a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket maximálisan felszerelt fejlesztő szobában szakemberek fejlesztik, de tag- és más óvodából is érkeznek felzárkóztatást igénylő gyermekek.
Bővebben...
 
Önkormányzati hírek
- Kompolt Község Önkormányzata és Nagyút Község Önkormányzata tavaly decemberi együttes ülésén döntött arról, hogy a Kompolt és Nagyút által üzemeltetett konyhákat közösen, intézményfenntartó társulás keretében működteti 2013. január 1. napjától kezdődően. Az új intézmény neve: Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkezde, melynek székhelye továbbra is az általános iskola. Hozzátartozik a Gyermekkertész Óvodában Kompolton működő melegítőkonyha, valamint a Gyermekkertész Óvoda Nagyúti Tagintézményében telephelyként üzemelő főzőkonyha.
 
- A képviselő-testület döntése alapján 2013. január 1-től a hulladékszállítást nem az AVE Hevesi Városfenntartó Kft, hanem a – három árajánlatból a legkedvezőbb kiválasztása után – Kál Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmény végzi. Az árak az előző évekhez viszonyítva kedvezőbbek. Az önkormányzat hulladékszállítással kapcsolatos ármegállapítási joga január 1-től megszűnt.
 
-Az önkormányzat 2012. január 1-től a Gondozási Központ által végzett feladatokat – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –, illetve 2013. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatást, a családsegítést a Kál, Kompolt, Kápolna, Nagyút, Tófalu és Aldebrő községekkel közösen alapított Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében látja el.
 
- Az új önkormányzati törvény hatálybalépésével a Kompolt-Nagyút Körjegyzőség megszűnt, helyette létrejött a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal, amely továbbra is Kompolt és Nagyút községek hivatali feladatait látja el. Január 1-vel létrejöttek a járási hivatalok, melyek hatásköröket vettek át a jegyzőktől. Ilyen többek között az ápolási díjra, a közgyógyellátásra való jogosultság mindkét esetben – kivétel az önkormányzat rendelete alapján méltányosságból megállapítható ápolási díj és közgyógyellátás –, a gyermekek védelembe vétele, ideiglenes hatályú elhelyezések, iskoláztatási támogatás megvonása stb. A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Kápolnán kirendeltséget működtet, míg Kompolton minden héten csütörtök délután ügyfélfogadást tartanak a lakossági ellátás érdekében.
 
- A képviselő-testület áprilisi ülésén a tehetséges, jól tanuló gyermekek támogatására megalkotta a Kompolti Tehetséggondozó Programról szóló rendeletét, amely alapján pályázatot lehetett benyújtani az önkormányzathoz. A pályázatok elbírálása megtörtént, a nyertesekkel a polgármester megkötötte a támogatásról szóló megállapodást.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

Találatok 31 - 45 / 114

 
 
© 2018 www.kompolt.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint