Legfrissebb hírek


Ma 2019. február 19. kedd, Zsuzsanna napja van.

Szennyvízberuházás hírei
Főmenü
Kezdőlap
Településünkről
Helyi Önkormányzat
Intézményeink
Video
Civil szervezetek
Dokumentumtár
Fleischmann örökség - emlékszoba
Szennyvízberuházás hírei
Kompolti Polgárőr Egyesület
Gyermekkertész Óvoda Kompolt - Nagyút
Elérhetőségek
Közhírré tétetik...
Linkek
Partnereink
Önkormányzat
Közadatkereső
Képviselő testület
Közérdekű adatok
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) telepítése
Nyilvántartások
Polgári peres elektronikus formanyomtatványok
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok Pécs állás, állás Pécsen, Pécs munka. Eger állás, állás Egerben, Eger munka egerapro.hu PapaAllas.hu OzdAllas.hu SiofokAllas.hu Blogunk szakmai témákban frissül: álláskeresésről, szálláshelyekről, érdekességekről olvashat az IzesBorokHaza.hu blogon! salgotarjanallas.hu gyongyosallas.hu kupon EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu KaposvarAllas.hu SzekszardAllas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu hírlevél PecsAllas.hu
nyiregyhazaallas.hu debrecenallas.hu
Közadattár
Magyar Államkincstár
Sablonválasztó
kompolt
Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-7-1.2.0.-2008.0189
Google PageRank

 


Kezdőlap

Kompolti Tehetséggondozó Program PDF Nyomtatás E-mail
2016/2017. tanév
II. félév
Kompolti Tehetséggondozó Program
 
A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM CÉLJA
A kompolti diákok tanulási lehetőségeinek bővítése, tehetséggondozás. Különösen fontos az, hogy azok diákok, akik tehetségük, tanulmányi eredményük, szorgalmuk révén kitűnnek társaik közül, azok az erkölcsi megbecsülésen túl, anyagi támogatásban is részesüljenek.
Az ösztöndíj, tanulmányi eredménye alapján segít egy felsőoktatásban, egy szakközépiskolában, egy gimnáziumban, egy szakiskolában, és egy általános iskola felső tagozatán tanuló diákot.

A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS
• A felsőoktatásban tanuló havi 15 000Ft ösztöndíjban
• A szakközépiskolában tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
• A gimnáziumban tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
• A szakiskolában tanuló havi 10 000Ft ösztöndíjban
• Az általános iskola felső tagozatán tanuló 5 000Ft ösztöndíjban részesül.

A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TARTALMA
A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:
• Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas 7 tanóránál nem mulaszt többet igazolatlanul.

A TÁMOGATOTTI IDŐSZAK
A Kompolti Tehetséggondozó Program keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2017. február 1-től 2017. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Kompolti Tehetséggondozó Program keretében tanulóként pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő általános iskola felső tagozatán közoktatási vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar állampolgár, aki a 2016/2017-es tanévben:
• Kompolti lakos és
• Nappali rendszerű iskolai oktatás keretében; vagy
• Első diploma megszerzéséért állami finanszírozású nappali tagozaton tanul,
• és nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező melléklet (1), amellyel igazolja, hogy melyik intézményben és évfolyamon/képzésben tanul
• Legalább 4,7 tanulmányi átlag.
• Kiváló magaviselet
• Egyetem/főiskola esetén legalább 4,0 szakátlag.
• Gimnázium/szakközépiskola/szakiskola esetén legalább 4,7 tanulmányi átlag.
• A 2015/2016. tanévben évismétlésre kötelezett tanuló pályázatot nem nyújthat be.
Nem nyújthat be pályázatot: a pályázati kiírásban szereplő tanévben az a tanuló, aki a Kompolti Tehetséggondozó Programról szóló 5/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott köznevelési rendszer intézményei között az előző tanév félévét követően váltott.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FELHASZNÁLÁSÁNAK KERETEI
Lehetőség van havi, illetve féléves (egy összegű) elszámolású felhasználásra.
Az ösztöndíjban részesülő tanuló, az elnyert összeget tanulmányi előmenetelének, iskolai sikerességének előmozdítására köteles költeni, azt havonta (vagy a félév végén) a tanuló nevére, lakhelyére szóló számlával, vagy az iskolai által kell igazolni!
Az ösztöndíj felhasználható (havi elszámolással):
• könyv, tankönyv, írószer, füzet, tornafelszerelés, tanórán kívüli tanfolyamok (pl. nyelvtanfolyam, zenei különóra)
• sport (pl. uszodai belépő), múzeumi és színházi belépő, könyvtári beiratkozás
• tanulói havibérlet utazáshoz (lakóhely és iskola között), kollégiumi szállás támogatására
• havi internet előfizetési díj fizetésére. (Amennyiben a szolgáltatótól más szolgáltatást is igénybe vesz, akkor csak az internet előfizetésre költhető! A távközlési szolgáltató számlája szólhat szülő/gondviselő nevére is.)
• fénymásolási szolgáltatás igénybe vételére
• irodaszerek vásárlására (tintapatron, toner, üres CD, DVD, pendrive, fénymásolópapír)
• könyvkötészeti munkák (szakdolgozat)
Amennyiben az ösztöndíjas nem a havi kifizetést választja, úgy a félévre eső ösztöndíját a szerződésben rögzített célra is elköltheti: hordozható számítógép (netbook, vagy notebook), monitor, nyomtató, hangszer, egyedi elbírálás alapján.
Amennyiben az ösztöndíjas havi elszámolás esetében nem tudja havonta számlával igazolni, hogy az adott hónapra eső ösztöndíját elköltötte, úgy az el nem költött összeg(ek) összege az év végén az ösztöndíjasok között egyenlő arányban szétosztásra kerül.

A PÁLYÁZÁS MENETE
A Tehetséggondozó Programba a tanuló pályázat útján, tanulói űrlap benyújtásával kerülhet be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYES MÓDJA
A pályázó a kitöltött pályázati űrlapot és a csatolandó dokumentumokat postai úton, (ajánlott küldeményként) feladva egy eredeti példányban juttatja el a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal címére (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D), valamint személyes benyújtása esetén a pályázat átvételét, illetve annak időpontját a Hivatal írásban igazolja.
Az ösztöndíjra pályázó tanuló a tanulói űrlaphoz csatolja a szociális jogosultságát igazoló eredeti dokumentumok közoktatási intézmény által hitelesített másolatát.
Tanulmányi versenyeken való részvétel és az elért helyezés igazolását.
Amennyiben a pályázó tanuló a tanulói űrlapon jelzi az árvaellátásra való jogosultságot, úgy a pályázati űrlap kötelező melléklete az árvaellátásról hozott határozat.
A különböző nyomtatványokon az alábbi aláírások szükségesek:
tanulói űrlap esetében a tanuló aláírása, amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen, szükséges a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása is;
főiskolás/egyetemista esetén az utolsó lezárt félév leckekönyvének hiteles másolata, valamint a beiratkozást igazoló iskolalátogatási igazolás;
alapfokú és középfokú intézménybe járó tanuló esetén a félévi bizonyítvány hiteles másolata.

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
Kompolt Község Önkormányzata
3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D
Telefon: (36) 489-029, 489-195

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 28. 24:00 óra. A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2017. február 28. 24:00 óra.
A határidőn túl benyújtott pályázatot az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
A tanulói pályázat érvénytelennek minősül, ha:
• A postai úton benyújtott pályázat nem tartalmazta a tanulói nyilatkozatot, vagy a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatot.
• A tanuló nem rendelkezik a jelen pályázati felhívás „Pályázásra jogosultak köre” pontjában meghatározott jogosultsággal.
• A tanulói űrlapon jelzett bármely szociális jogosultság a jelen pályázati felhívás „A pályázat benyújtásának helyes módja” pontjában meghatározott dokumentumokkal nem igazolt.
• Az érvénytelennek minősített pályázatot az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.
• A pályázó valótlan, hamis, megtévesztő adatokat közöl.
• A pályázó egyenes ági leszármazottja a képviselő-testület bármely tagjának.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK
Az Önkormányzat az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki.
Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség:
A pályázati anyag a megfelelő címre határidőben történt postai feladását követően – a pályázónak fel nem róható okból – postai úton nem érkezik meg az Önkormányzat jelen pályázati felhívásban közzétett postacímére. A pályázónak a hiánypótlás során igazolnia kell, hogy a pályázatot határidőben a megfelelő címre postán feladta. Az igazolás az ajánlott levél feladóvevényével vagy tértivevénnyel történhet.
A postai úton beérkezett tanulói űrlapról hiányzik a tanuló aláírása.
Kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen tanuló esetében a postai úton beérkezett ösztöndíjas űrlapról hiányzik a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása, valamint írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
A postai úton beérkezett tanulói nyilatkozatról hiányzik a tanuló aláírása.
A postai úton beérkezett szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatról hiányzik a szülő/szülők aláírása.
A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a formai hibás pályázat érvénytelennek minősül, azt az Önkormányzat további bírálat nélkül elutasítja.
 
A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA
A Kompolti Tehetséggondozó Program esetében bírálatra csak érvényesnek minősített pályázat bocsátható.
A beérkezett pályázatok egyenként kerülnek elbírálásra.
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
• Jobb tanulmányi átlag.
• Tanulmányi versenyeken való részvétel száma és az elért helyezés.
• A tanuló árvaellátásban részesül.
• A tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb.
• Tanulóval egy háztartásban élő tanulók száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 15 napon belül teszi meg.
A pályázatokról a Egészségügyi és Szociálpolitikai előterjesztése alapján az Önkormányzat képviselő-testülete dönt várhatóan 2017. március 22-ig.

A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE
A pályázatokról szóló döntésről az Önkormányzat a döntést követő 15 napon belül postai úton, valamint a www.kompolt.hu honlapon történő közzététel útján értesíti a pályázót.

A PÁLYÁZATI DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó az Önkormányzathoz a Bíráló Bizottságnak címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kifogást tehet. A kifogást írásban az Önkormányzat jelen felhívásban meghatározott postacímére kell benyújtani. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Az Önkormányzat az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a pályázat nyerteseivel ösztöndíjszerződést köt. Amennyiben az ösztöndíjszerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.

INFORMÁCIÓ
Jelen pályázati felhívás és melléklete, az elektronikus űrlapok és nyilatkozatok együttesen képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás, letölthető a www.kompolt.hu honlapról, valamint elolvasható a községi könyvtárban.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
Kompolt Község Önkormányzata
3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D
Telefon: (36) 489-029, 489-195

Tanulói űrlap 2016-2017. tanév II. félév - kattintson erre a hivatkozásra a letöltéshez >>
 
< Előző   Következő >

 
 
© 2019 www.kompolt.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint