Gyermekkertész Óvoda Kompolt - Nagyút
Gyermekkertész Óvoda Kompolt - Nagyút

Különös Közzétételi Lista
A 11/ 1994.(VI.8) MKM rendelet 10. számú melléklete és a 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet alapján

Óvoda megnevezése: GYERMEKKERTÉSZ ÓVODA  KOMPOLT- NAGYÚT

Óvoda címe: 

3356 Kompolt, Kölcsey út 1/A

T/Fax: 36/489-081, 489-449
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


2007 augusztus 01-től intézményfenntartó társulásban működik a Kompolti és  Nagyúti óvoda Tagintézmény címe: 3357 Nagyút, Szabadság tér 3.
T/Fax: 36/ 497-191


Óvodapedagógusok  száma: 13  fő
Ebből: Felsőfokú végzettségű 13  fő
Ebből: Szakvizsgázott 4  fő
Ebből: >Vezető óvodapedagógus- és tanügyigazgatás 3  fő
          >Közigazgatási vezető 1  fő
Ebből További szakképesítés 1  fő
Ebből : Gyógytorna 1  fő

                                                               
Dajkák száma: 6  fő
Ebből szakképzett: 6  fő
Ebből dajkaképző 6  fő
Ebből érettségi 4  fő

Óvodai csoportok száma: 6

 • Kiscsoport 28 fő
 • Középső csoport 26 fő
 • NagyKözépső csoport  I. 25 fő
 • NagyKözépső csoport II. 25 fő
 • Nagycsoport 23 fő
 • Vegyes csoport/tagintézményben 20 fő

Óvodai nevelési év rendje
        
Óvodai nevelés első napja Tárgyév. szeptember 01
utólsó napja augusztus 31.

Nyári zárvatartás  várható ideje:
Kompolti intézményben kezdet:tárgyév július 01.
vége:  augusztus 10.
Nagyúti tagintézményben kezdet: tárgyév június 15.
vége: július  20.                                   

Nevelés nélküli munkanap
Félnapos zárva tartással 2 alk.
Ebből  >  Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 08.29-ig
          >  Évzárónevelőtestületi  értekezlet 06.10-ig
Egész napos  zárva tartással   
         >Továbbképzés,  tapasztalatcsere célból 3  nap

Évente visszatérő események
Állatok Világnapján társ-óvoda fogadás tagintézmény
Jótékonysági bál - tagintézmény október 3.
 november 15.
Óvoda-Iskola közös Mikulásnapi rendezvény december 7.
„Szeretetnap” Település idős lakói részére óvodások karácsonyi műsora december 16.
„Furulyás Palkó” vers-mesemondó verseny január 22.
Farsangi Karnevál  - nyitott rendezvény február 11.
Magyar Forradalom és Szabadságharc – ünnepélyes megemlékezés március 14.
„Gyermekszívvel a természetért” környezetvédelmi verseny a kistérség óvodái körében április 20.
Anyáknapja május 2-7.
Gyermeknap tagintézménnyel közösen május  21
Kívánság-hét  Évzáró május 20-27
Falunapon - nagycsoportosok zenés gyermekműsora augusztus 20

Óvodai Nevelési Program

Az óvodákban a „Gyermekkertész Óvodai Nevelési Program” alapján folyik a nevelőmunka.
Célja: Tevékenységekbe ágyazottan maradandó ismeretek nyújtása,  melyet megtapasztalás útján szerez a gyermek, s azt későbbi életszakaszában  a világra nyitottan hasznosítani tud.

Jövőképünk Küldetésünk:


Mi a Gyermekkertész Óvoda dolgozói olyan intézményt szeretnénk működtetni, ahol összehangolt munkával, szervezetten, egymást tisztelve alkotó közösségként tudunk dolgozni:

 • ahol legfontosabb érték a gyermek, de a felnőttek is derűsen élik meg mindennapjaikat
 • ahol a szülők biztonságban tudják gyermekeiket, és jó érzéssel  bízzák ránk.
 • ahol a családi nevelést tiszteletbe tartva, jó példával elől járva neveljük óvodásainkat
 • ahol a munkánkat az igényesség, lelkiismeretesség, szakmai felkészültség jellemzi, s minden dolgozó a maximumot nyújtja
 • ahol nyitottak vagyunk az új kihívásokra, és egymástól tanulva fejlődünk

Programunk megvalósítása során erősségeinkre építve, értékeinket és hírnevünket megőrizve szeretnénk  partnerünk elégedettségét és elismerését kivívni.

Küldetésünknek tartjuk, hogy a boldog gyermekkor biztosítása mellett olyan óvodásokat neveljünk, akik érdeklődők, világra nyitottak, környezetüket szeretők és érzelmileg gazdagok

Gyermekkép: 

„ Csak boldog gyermekekből lehet boldog felnőtt
S csak azokból lehet boldog ország”

/Kodály Zoltán/

Sajátosságaink:

- „Zöld Óvoda” cím viselésére második alkalommal vagyunk jogosultak
-Kiemelt feladatnak tekintjük a környezetvédelem-környezettudatosság kialakítását:
 „Gyermekszívvel a természetért”- óvodások környezetvédelmi versenyét szervezzük a kistérség óvodái körében a Föld napja tiszteletére
- Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának  tagjai közé tartozunk. Visszatérően Egészség-hetet szervezünk
- Reformcsoportot működtetünk
- Angol nyelvvel  ismerkedés lehetőségét biztosítjuk
- Hazánk szeretetére nevelés-Magyarság tudat erősítése
- Vitamin gyógytornával a mozgás megszerettetése, deformitások megelőzése
- Delacató-alapozó terápia beiktatásával értelmi képesség-és  idegrendszer erősítése
-IPR program működtetése a h.h.h. gyermekek tanulási hátrányának csökkentésére
-Kompetencia alapú óvodai nevelés részleges adaptációjával módszertani sok színűséget biztosítunk
-Pedagógusok részére logopédiai, gyógypedagógiai továbbképzés szervezhető a rendelkezésünkre álló speciális vizsgáló-szobában

Óvodánk 2010-ben épült, a XXI.század követelményeinek mindenben megfelelő gyermekintézmény, ahol új bútorok, játékeszközök, udvari beren -dezések, speciális helységek állnak rendelkezésre a gyermekek  fejlesztéséhez
   
Vállaljuk, hogy a hozzánk járó gyerekeket esztétikus, szép környezetben; derűs, nyugodt,légkörben, feltétel nélkül szeretve a családdal együtt neveljük!

Gyermekkertész Óvoda Kompolt - Nagyút