Tisztelt Kompolti lakosok!
A több mint 10 évvel ezelőtt elkezdődött „Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú projekt befejezéséhez közeledünk. Ez a beruházás nem indulhatott volna el a projektet érintő 6 település lakosságának összefogása nélkül. A több alkalommal kiküldött lakossági értesítéseknek, szórólapoknak köszönhetően szép eredményt értünk el, hiszen a lakosság 80%-a csatlakozott a Káli Kistérség Víziközmű Társulatához. Tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben vannak családok, akiknek ezt az összeget is nehéz kigazdálkodnia. De amennyire lehet, toleráljuk kismértékű elmaradásokat. Ennek kapcsán a lakosság is próbálja az érdekeltségi hozzájárulást maradéktalanul megfizetni, mivel tökéletesen tudatában vannak annak, hogy a vízbázisunk veszélyeztetett a kezeletlen szennyvíz miatt. A kivitelezés ütemterv szerint történt, a kivitelező mindent megtett annak érdekében, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzon a lakosoknak. Ennek ellenére bizonyára felmerültek esetleges panaszok, javaslatok a lakosság részéről, melyet a kivitelező projektvezetői, a műszaki ellenőrök és polgármester úr azonnal megpróbált orvosolni.


A csatornahálózat lefektetése és az átemelők közel 100%-ban elkészült. Az önkormányzati utak helyreállítása az eredeti állapothoz képest magasabb színvonalon készültek el. Kompolt község esetében ez a korábbi években elkezdett útfelújítási koncepciónak köszönhetően az önkormányzat pályázati, illetve saját forrás bevonásával valósította meg. Jelenleg folyamatban van az ingatlanok előtti károk helyreállítása.

Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét, és támogatását.

A házi bekötésekkel kapcsolatban fontos megemlítenünk, hogy ígéretünkhöz híven az ehhez szükséges csöveket és idomokat ingyenesen biztosítottuk. A próbaüzem kezdetéről időben fogjuk tájékoztatni a lakosságot, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy addig a hálózatra való élesre kötés szigorúan TILOS!

Több tájékoztatónkban leírtuk már és szeretnénk még egyszer nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy azon ingatlantulajdonosok, aki ingatlantulajdonnal rendelkezik, de eddig nem csatlakozott a Víziközmű Társulathoz, a jelenleg érvényben lévő jogszabály, valamint a Víziközmű Társulat alapszabálya értelmében KÉNYSZERTAGNAK minősülnek, ami azt jelenti, hogy 400.000,- Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről kap értesítést, nem fizetés esetén pedig az összeg behajtható, eredménytelenség esetén az ingatlanra terhelhető.

A fentieken felül amennyiben az üzemeltető átveszi a kész beruházást, ezeket a lakókat a 400.000,- Ft-on felül talajterhelési bírság megfizetésére is kötelezi, ami jelenleg a vízdíjon felül 1.200,- Ft/m³. A szolgáltató a talajterhelési bírságot a vízdíjjal együtt számlázza ki az érintett ingatlantulajdonosnak.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a Káli Kistérség Víziközmű Társulatának Intézőbizottsága nem szeretne ilyen kellemetlenséget okozni egyetlen családnak sem, ezért a csatornahálózat üzemeltetéséig további lehetőséget biztosít a Társulatba való belépéshez, ami azt jelenti, hogy továbbra is kedvezményesen, azaz a 30% állami támogatás igénybevételével fizethetik meg az érdekeltségi hozzájárulást. Ebben továbbra is segítséget nyújtok, mint a Víziközmű Társulat elnöke, a kompolti Faluházban, hivatali munkaidőben. (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.)

További tájékoztatásért kérjük, hívják bizalommal a +36 80 205 258-as ZÖLD SZÁMOT, amely a Káli Kistérségen belül – és az egész 36-os vezetékes körzetben – ingyenes.


Nagy Imréné
Társulat Elnöke