Óvodai hírek  a gyermekek és a felnőttek álma
A  2010 december 3-án átadott, Kölcsey út 1/A alatt működő óvoda egy igazi gyermekparadicsom: minden gyermek és óvodai dolgozó álma. A kiválóan megépített gyermekintézmény nagyon sok öröm forrása volt, s bízom benne, hogy az lesz a jövőben is az óvodahasználóknak.
 
Tágas, igényesen berendezett csoportszobák, öltözők és csak kevés óvodában található kivitelezésű fürdőszoba/mosdó áll a gyermekek rendelkezésére. A kicsik mozgásigényének kielégítésére, a mindennapi tornára terasz, térköves tér és gyönyörű tornaszoba biztosított. A tornaszoba a speciális összecsukható ajtók segítségével az aulával egybenyitva rendezvények megtartására alkalmas közösségi helyiséggé  alakítható. Az épület több helyiségében - a hallássérült emberek segítése céljából - „indukciós hurok” van elhelyezve, amely szinkrontolmácsolásra is alkalmas készülék.  Intézményünkben a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket maximálisan felszerelt fejlesztő szobában szakemberek fejlesztik, de tag- és más óvodából is érkeznek felzárkóztatást igénylő gyermekek.
Az új intézmény vonzó a szomszédos településeken élők számára is, amelyet Kompolt földrajzi adottsága  tovább fokoz.
A gyermekeket öt csoportba helyeztük el 2013 szeptemberében, létszámuk 132 fő volt. Az egyes csoportokba a gyermekek életkor szerint kerülnek be, és felmenő rendszerben3- 4 évig ugyanazon három felnőtt neveli őket.
2009 szeptembere óta a – többször felülvizsgált –Gyermekkertész Helyi Óvodai Nevelési Program alapján folyik a gyermekek nevelése, iskolai életmódra történő felkészítése, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.
Nevelőtestületünk egységes véleménye az, hogy az ismeret akkor válik maradandóvá, ha a dolgokat a gyermek több érzékszerven keresztül ismeri meg: lát, hall, tapint, ízlel. A pedagógus dolga a megismeréshez hozzásegíteni, fejlesztő környezetet biztosítva. Ezen állításunkat neves pedagógiai szakemberek tudományos művei is alátámasztják.
Az óvodás gyermek gondolkodását a képi-cselekvő gondolkodás jellemzi. Ezt maximálisan figyelembe véve sok programot szerveztünk az említett nevelési elvek gyakorlatban történő alkalmazására. Ezt ötvözzük a környezetvédelemhez fűződő pozitív kötődésünkkel.

A 2013.szeptember 1-én hatályba lépő új Nemzeti Köznevelési Törvény az óvodák működését szabályozó alapdokumentumok módosítását írta elő: ilyen a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), az Óvodai Házirend, valamint a Helyi Nevelési Program.
A nevelési programba több dolgot kellett beemelni. A jövőben ez nem jelent nehézséget, mert mind az egészséges életmódra nevelés, mind a környezettudatosságra nevelés óvodánkban már meglévő, és működő elem.
A 2013/2014-es tanévre 43 gyermek óvodai elhelyezését kérték a szülők. A két és féléves gyermekeket nem tudjuk felvenni, csak abban az esetben, ha a beírt létszámban változás történik például elköltözés miatt. Így 2013. szeptember 1-jén az óvodai létszám várhatóan 132 lesz.
A kiscsoportos gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése céljából augusztus 21-től „Gólya viszi a fiát” címmel anyás beszoktatást szervezünk. Ezeken a napokon a gyermekek szüleikkel tölthetik el a délelőttöt az óvodában. A gyermekek érdekében javasoljuk a szülőknek, hogy a különböző szokások otthoni alakításával is tegyék könnyebbé a kicsiknek az első közösségi beilleszkedést.
2013. szeptember 2-án lesz az iskolai tanévnyitó ünnepség. Az első osztályos gyermekek reggel fél 8-kor az óvodában gyülekeznek, ahonnan hagyományainknak megfelelően a nyolcadikos diákok kísérik át őket az iskolába.
A nyár hátralévő részére minden kompolti lakosnak kellemes pihenést és időtöltést kívánok!    

Majdán Ferencné
óvodavezető