Hat település "csőre töltve"
 CSATORNA Nemcsak a lakók élete vált komfortosabbá, alapot teremtettek a gazdaság fejlesztéséhez is
 
Heves megye egyik legfontosabb, közel 4,2 milliárd forint összértékű, európai uniós támogatású, szennyvízelvezetés és tisztítását célzó projekt építési szakasza lezárult. A Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás és a győztes pályázó PENTA Általános Építőipari Kft. és Veolia Water Solutions &Technologies Magyarország Zrt. konzorciuma ünnepélyes keretek között a napokban átadta a 6 települést tömörítő önkormányzati társulás számára a létesítményt.
 
A hat önkormányzat, a hat település lakóinak példaértékű összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg ilyen sikeresen a térség legnagyobb, 4,2 milliárdos beruházása. Ez a térség be tudta bizonyítani, hogy azon ritka térségek közé tartozik, ahol önkormányzati szinten össze tud fogni, ahol nagyon jó a kapcsolat, jól tudnak együtt dolgozni a polgármesterek a közös célért. A lakosság is bizonyította azt, hogy a Tarna menti emberek, magyarok és svábok szorgalma, összefogása szintén példaértékű. A lakossági és önkormányzati összetartás nélkül ez a program nem lett volna sikeres. Én erre vagyok a legbüszkébb. Együtt toltuk célba ezt a nagy fejlesztést - mondta Balázs Zoltán, a Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás elnöke, Kompolt polgármestere, amikor hivatalosan is felavatták a szennyvíztisztító művet Kál határában.
 
Beszélt arról is, hogy a program sikeréhez kellett minisztériumi szakemberek, de politikusok is, akik korrekt módon, céltudatosan segítették a projektet. Hangsúlyozta: az időközben elnyert többlet támogatásoknak köszönhetően lezárult beruházás egyedülálló támogatottságú programmá vált. Mindezért a térség korábbi országgyűlési képviselőjének, Herman Istvánnak, s a jelenlegi honatyának, Horváth Lászlónak mondott köszönetet. Kiemelte: nem véletlenül emlegetik a káli szennyvízberuházást mintaprojektként.
 
Több mint tíz éve vetődött fel először a gondolat, hogy a vízbázisvédelmi programban lépnünk kell. Kál részben, Kompolt és Kápolna is részben veszélyeztetett vízbázison fekszik. Ha nem lépünk, végérvényesen megsérülhetett volna a vízbázis, s akkor nem lett volna ivóvize ennek a három településnek. Ez egy roppant nagy felelősség volt, s szakemberek bevonásával hosszan kellett készülnünk a vízbázis megmentésére. Mérföldkő volt, amikor döntenünk kellett, hogy mely településekkel induljunk a pályázaton. Látszott, hogy a három egybeépült település: Kál, Kompolt, Kápolna nyolcezer lakossal kiemelten esélyes egy ilyen nagy beruházás elnyerésére. Ám, mi úgy döntöttünk, ha több időt is kell rá várni, ha többet is kell érte küzdeni, az a hat település, amely már addig is együtt gondolkodott, sok kérdésben együtt induljon. Úgy éreztük, a három kisebb település, Aldebrő, Feldebrő és Tófalu is hozzánk tartozik, együtt kell a szennyvízberuházásért dolgoznunk – idézte fel a kezdeteket Balázs Zoltán.
 
A „Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031 azonosítószámú projekt megvalósításába a hat település, Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő, Feldebrő és Tófalu még 2009-ben vágott bele. Megindult a térség infrastrukturális fejlődése, közel négyezer ingatlan komfortosabbá tétele, valamint a megye vízbázisainak védelme érdekében.
 
2012. áprilisában aztán megtörtént az alapcső ünnepélyes letétele. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a Káli kistérség csatornázása, Heves megye egyik legfontosabb 4,2 milliárd forint összértékű, európai uniós támogatású szennyvízprojektje két szakaszból állt: a szennyvízvezeték-hálózat, valamint a szennyvíztisztító telep kiépítéséből. Az első szakaszban közel 100 km hosszú csővezetéket fektettek le a Káli kistérségben. A beruházás 85%-át az Európai Unió és a magyar állam finanszírozza, vissza nem térítendő támogatás keretén belül. A projekt további 15%-os költségét részben a lakossági befizetésekből, részben hitelből, részben további támogatásból valósított meg a kifejezetten erre a célra létrejött önkormányzati társulás.
 
A beruházás elsődleges célja volt a lakosság életminőségének javítása, az infrastrukturális fejlődés, a munkahelyteremtés, valamint a térség ökoszisztémájának védelme. Tehát nem csak a térségre van kedvező hatással, de környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlen. A korszerű szennyvízhálózat és a telephely kiépítése kihívást jelentő feladat volt.
 
A Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás által pályázati úton létrehozott rendszer nemcsak a településeken lakók szennyvízszolgáltatását teszi lehetővé a modern technológiai elvárásoknak megfelelően, de hatalmas lépést jelent a térség vízbázis megőrzésében is. A hat település megtisztított szennyvizének minősége a beruházás megvalósulásával eleget tesz a jogszabályi követelményeknek. A szennyvíztisztító telep az előírt határértékek alatti, tisztított vizét a közeli Tarna-patakba vezetik. A telep biológiai szennyvíztisztító módszerrel üzemel. A hat település megtisztított szennyvize közel ivóvíz minőségű a tisztítás végén, ezt a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi majd. Naponta 900 köbméternyi szennyvizet dolgoz majd fel a tisztítótelep.
 
Az avatáson Balázs Zoltán szólt a két építő cég, a Penta és a Veolia helytállásáról is. Szavai szerint mindkét cég a szakmaiság mellett nagy odafigyeléssel és empátiával hajtotta végre a beruházást: szakmaiságból formát, emberségből példát mutattak. A finanszírozás gördülékenységéről is beszélt, mint mondta, az országgyűlési képviselők közbenjárására kétszer is kaptak többlettámogatást, ennek is köszönhető, hogy az utakra is tudtak költeni, másrészről pedig háláját fejezet ki a Füzesabonyi Takarékszövetkezet rugalmasságáért, mellyel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a beruházást zökkenők nélkül vezényelhessék le.
 
Morvai János, Kál polgármestere is szólt az ünneplőkhöz. Fontosnak tartott kiemelni, a közművesítés teljessé válásával az itt élők komfortosabb életén túl lehetőséget nyertek arra is, hogy a Tarna menti településekre munkahelyteremtő beruházásokat hozhassanak. Ígéretet tett arra, hogy azért fog dolgozni, hogy a most átadott tisztítóművet övező területen minél több vállalkozás megtelepedését segítse.
 
A szennyvíztisztító  hivatalos avatásán ott volt Horváth László is, aki a térség országgyűlési képviselőjeként fejezte ki elismerését valamennyi embernek, akik munkájukkal hozzájárultak a beruházás sikeres megvalósításához. Köszönetet mondott mindenkinek, aki megálmodta, megtervezte, tudását, kétkezi munkáját, vagy éppen csak a türelmét adta a projekt megvalósításához. Szavai szerint, ami összefogásból épül, az sikergyanús történetté válik. Ez egy olyan projekt volt, ahol mindenki nyert. Hat helységben élő tízezer ember, a helyi gazdaság, Heves megye, s egész Magyarország nyertese ennek a projektnek- mondta a honatya. – A következő fejlesztési ciklusnak egy nagyon fontos alapfeltételét teremtette meg ez a beruházás, hiszen infrastrukturális feltételek nélkül nem lehet igazi helyi gazdaságfejlesztést indítani. Ennek a projekten a lezárultával készen áll a Tarna mente arra, hogy a következő uniós fejlesztési ciklusban lehívja azokat a támogatásokat, amelyek a helyi gazdaság fejlesztéséhez szükségesek. Ez egy jelent érintő és jövőt építő beruházás volt, hiszen a következő generációk is profitálnak belőle. Hat település „csőre lett töltve”.
 
 Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezetője a kivitelezők nevében megerősítette: a Tarna menti települések összefogásához hasonlóval még nem találkozott. Ilyen körülmények között az ő munkájuk is könnyebb volt. A viták helyett a lényegre tudtak koncentrálni, s ez meg is látszik a most átadott projekten. Minden egyes problémás helyzetben azonnal segítséget kaptak, így az apró fennakadásokat gyorsan orvosolhatták, gördülékenyen haladt és ért a végére a csatornahálózat, illetve a tisztítómű építése. Az utóbbit építő Veolia nevében Tomosi Károly köszöntötte az avatáson együtt ünneplőket, s beszélt arról, hogy a környéken sincs hasonló, korszerű tisztítótelep, melynek próbaüzeme december 31-én zárul. Addig mind a szakemberek, mind pedig a lakosság teszteli a rendszert, s a visszajelzések alapján orvosolják az esetleges hibákat.
 
 
Hat település polgármesterei, a jelenlegi és a volt országgyűlési képviselő, az építőcégek képviselői, valamint a Heves Megyei Vízmű vezetője avatott
 Csőtorta is készült a szennyvíztisztító avatási ünnepségére, rajta a kivitelező cégek nevével
Horváth László jelenlegi, Herman István előző honatya és Balázs Zoltán