Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok érdekében Kál

 

 

 

Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok érdekében

 

 

 

 

 

 

 

Humán szolgáltatások fejlesztésében működik együtt a Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő és Tófalu települési önkormányzatai által alkotott konzorcium.

 

 

 

A projekt főbb adatai:

 

 

 

Kedvezményezett neve: Kál Nagyközségi Önkormányzat

 

Projekt címe: Komplex megoldások a társadalmi-területi hiányok érdekében

 

A szerződött támogatás összege: 247 856 219 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.30.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00106

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

 

 

Az öt település konzorciumi keretek között valósítja meg projektjét annak érdekében, hogy javítsák a települések helyi egyenlőségi programjaiban meghatározott esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok helyzetét az elérhető humán közszolgáltatások fejlesztése, az azokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása révén. A projekt keretében megvalósuló programelemek alkalmazkodva a kitűzött célrendszerekhez sokrétű társadalmi probléma megoldására tesznek kísérletet. A projekt további célja a konzorciumi településein élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztathatóságra való felkészítése, kompetenciájuk fejlesztése, mentorálása, nyomon követése a képzésektől egészen a foglalkoztatásig. Ehhez kapcsolódóan cél a munkaadói oldal elfogadó magatartásának az erősítése is. Az idős és a fiatal lakosság helyben maradásának záloga a helyi civilszervezetek és helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. Cél tehát ezen szervezetek bevonása az egyes programelemekbe, illetve kimondottan a számukra tervezett programok megvalósítása. Roma lakosság számosságára tekintettel cél a nemzetiségek közötti párbeszéd javítása, melyet az eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvényekkel, helyi hagyományokra épülő programelemekkel kívánnak elérni.