ÁLLÁSPÁLYÁZAT - gazdálkodási ügyintéző

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet


gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Önkormányzat, intézmények, nemzetiségi önkormányzatok költségvetés készítése,

- kontírozási, könyvelési feladatok, statisztikai jelentések,

- analitikus nyilvántartások vezetése,

- pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás,

- gazdasági események előkészítése, adminisztratív beszámolási feladatok elvégzése

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, könyvelői,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         közigazgatási gyakorlat

•         közigazgatási szakvizsga

•         mérlegképes könyvelői végzettség

•         államháztartási pénzügyi gyakorlat

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         önálló, pontos, precíz munkavégzés

•         terhelhetőség

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         A pályázó 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal készített fényképes szakmai önéletrajz,

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

·         Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata

·         Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

·         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magdáné Földi Sarolta nyújt, a 36/489-029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/2725/2022, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

vagy

•     Elektronikus úton Magdáné Földi Sarolta részére a jegyzo@kompolt.hu E-mail címen keresztül

vagy

•     Személyesen: Magdáné Földi Sarolta, Heves megye, 3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadnia következőt: "Jelentkezés gazdálkodási ügyintéző álláspályázatra". A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén is kérjük feltüntetni a borítékra: "Jelentkezés gazdálkodási ügyintéző álláspályázatra" Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 18.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az állás 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázati eljárás indoklás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.