Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton

 

 

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton

 

 

 

 

 

 

 

Kompolt Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020. program keretében valósul meg. Az önkormányzat 199 536 930 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Jelen projekt forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

 

 

A projekt főbb adatai:

 

 

 

Kedvezményezett neve: Kompolt Községi Önkormányzat

 

A projekt megvalósításában konzorciumi partner: Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

 

Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton

 

A szerződött támogatás összege: 199 536 930 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.20.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00111

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

 

 

A projekt célcsoportjába a szegregátum területén mélyszegélységben élő és elavult vagy hiányos iskolai végzettséggel bíró, hátrányos helyzetű, 16-54 éves korosztályú személyek tartoznak. A projekt keretében a célcsoporthoz tartozókon kívül a társadalmi környezet, a különböző generációk – a 0-tól időskorúakon keresztül – a település többi lakóinak bevonásával, a hátrányos helyzetben lévőknek a település életében történő integrációjának elősegítése. Átfogó cél az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett, komplex beavatkozási eszközrendszer működtetése, hátrányaik felszámolása, enyhítése érdekében. A fejlesztés célja, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a bevont személyek képzettségi szintje, munkaerő-piaci, lakhatási és egészségügyi helyzete, életminősége. A projekt komplexitása abban is megnyilvánul, hogy széleskörű partnerségben történik a tervek megvalósítása. Ennek keretében bevonásra kerülnek a helyi tapasztalatokkal bíró jóléti szolgáltatást biztosító szervezetek, a célterületen, illetve a településen élő lakosság képviselői, a helyi politikai (többségi és kisebbségi élet szereplői), valamint egy – a célcsoport megsegítésében tapasztalattal rendelkező – civilszervezet.