Tájékoztató urnafülkék igényléséről

TÁJÉKOZTATÓ
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő Testület meghozta a döntést az urnafülkék igényléséről, melyeket december lehet igényelni.
 
Az igénylés alapfeltételei:
 
- Az urnafülkét a polgármesterhez benyújtott kérelmen lehet igényelni. A kérelemről a polgármester dönt.
- Urnafülke esetén előre váltásra nincs lehetőség.
- Az urnafülke egy vagy két urna elhelyezését szolgálja.
- Az urnafülke igénybevétele az urnafal felső sorától balról jobbra haladva történik.
 
Az urnafülke díja: 25.000Ft+ÁFA, amely az urnafülkét
lezáró márványtábla költségét nem tartalmazza.